Monday, May 26, 2014

Tomahawk - Anonymous


Patonovo nasleđe je sad već ogromno, gotovo da se ne mogu setiti žanra u kojem se nije oprobao. Iako, sama po sebi, ta činjenica ne znači ništa, ono što znači jeste da nema pada u kvalitetu. Patonova m(j)uza je neiscrpna i teško je makar i pretpostaviti gde će ga odvesti. Možda, reći ćete u šali, pokuša da se bavi, recimo, indijanskim folklorm. Ili već tako nečim suludim... :)
Šta  kažete? Već je to uradio? Hm...

Pa, hajde da čujemo.... :)

Godina : 2007                                                                                           English version
Izdavač : Ipecac
TT : 43:32
Tekstovi
 
Uživajte :)

No comments:

Post a Comment